بورس تحصیلی مالیزیا

بورسیه کشور مالیزیا

مقطع: نیمه عالی ( سه ساله ، و پروگرامهای تخصصی یکنیم ساله و دونیم ساله)ن

تکنالوجی معلومات ، انجنیری، آشپزی، مدیریت هوتل، CAT   و CCAرشته های تحصیلی: اقتصاد، مالی ، تجارت، محاسبه، خبر

هزینه: مصارفات تکت رفت و آمد ، ثبت نام ، ویزه ، بیمه صحی ، لیلیه و غذا به عهده کاندیدان میباشد.

کالج هلپ (Help Collage of Arts & Technology ) کشور مالیزیا از اعطای بورسیه تحصیلی در مقاطع نیمه عالی سه ساله و پروگرامهای تخصصی یکنیم ساله و دو نیم ساله که پروگرام سه ساله آن در رشته های (اقتصاد ، مالی ، تجارت ، محاسبه ، تکنالوجی معلوماتی ، انجینیری، آشپزی، و مدیریت هوتل ) و پروگرامهای تخصصی CAT و ACCA محاسبه خبر داده که تنها امتیاز بورسیه شامل فیس است “100 فیصد ، 50 فیصد و 25 فیصد ” بوده و سایر مصارفات از قبیل( تکت رفت و برگشت طیاره ، ثبت نام ، ویزه، آزمایشات و بیمه صحی ، لیلیه و غذا ) نیز به عهده کاندیدان میباشد.
بورسیه فوق طبق فیصله جلسه مورخ 28/قوس/1395 کمیسیون عالی توزیع بورسها محول در نتیجه فیصله بر آن شد تا بورسیه مذکور بصورت آزاد اعلان گردد.
بنا بر این علاقمندان واجد شرایط میتوانند، به وب سایت ، ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده و همچنان به شماره تیلفون زیر مرجع بورس دهنده به تماس شده و بعد از دریافت آگاهی کامل ، جهت اخذ سایر فورمه ها الی تاریخ / / 1395 به آمریت تنظیم
بورسهای گروپی دوره لیسانس تشریف بیاورند .

چیگونه ثبت نام کنیم ؟

به امریت تنظیم بورسهای گروپی دروزارت تحصیلات عالی افغانستان مراجعه کنید.

اسناد مورد نیاز ثبت نام : 

 تذکره تابعیت
شهادتنامه با تائیدی مهر وزارت محترم امور خارجه ( با داشتن حد اقل 70 فیصد نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب )
تکمیل فورم کاندیدی بورسیه
ارایه تعهد نامه
تکمیل دو قطعه تضمین خط
Web Site: www.helpcat.edu.my
Email Add: enquiry@helpcat.edu.my

Tel : 60327882000

Spread the love
This entry was posted in Uncategorized, بورس تحصیلی and tagged , , , . Bookmark the permalink.

18 Responses to بورس تحصیلی مالیزیا

 1. Qais Noori says:

  سلام به شما .تاريخ ختم اين بورسيه چي وقت است و آيا شهادت نامه چهارده پاسي عوض شهادت نامه مكتب قبول ميشود .تاپه وزارت خارجه ندارد.

 2. Hi can i apply for this . I gruted from 2nd year pre medical. I study in pakistan. baut nodays i live here n afghanistan plz answer me plz.

 3. عصمت رستگار says:

  وقتی به شماره بالا زنگ زدم وخواستم شرایط پذیرش را ازخود دانشگاه مربوطه سوال کنم گفت ما به افغانستان بورسیه نداریم
  وباانکه من برای شان گفتم که من این خبررا از سایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان شنیدم
  پس اعتباراین اعلامیه ساقط است
  عصمت رستگار

 4. Aqela says:

  My name is aqela, l life in Kabul and I am a doctor and now I want to give the specialist program

 5. Mohammad Yousaf says:

  I want to continue my education

 6. Rehana says:

  I would like to apply for the scharship

 7. Ebadullah says:

  Dear sir,
  I want to start MBA is there any Master scholarships or not
  Thanks

 8. hassib noori says:

  My name is hassib noori i am engineer knew study BBA in the jahan university
  I wont prolong education herself in Turkey a

 9. مطیع الله ملیک زاده says:

  خدا بزنید تان بحق جوانان افغان چی کدی که الان داری اعلانات دورغین نشر میکنی شرم برایتان خوبه مالیزیا اصلان بورسیه ندارد برای افغانها افسوس بحال تان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *