بورس رایگان هند

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان

پنج ست بورس لساسن رایگان

بیست ست بورس که 50% رایگان میباشد.برای دوره لسانس

بیست پنج  ست بورس که 25 % شان رایگان میباشد. برای دوره لسانس

پوهنتون  چاندیگر کشور هندوستان از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع لیسانس و ماستری خبر داده است . 5 سیت بورسیه دوره لیسانس که رایگان بوده سه سیت برای طبقه ذکور و دو سیت دیگر برای طبقه اناث به اساس بلندترین نمره سه ساله مکتب که حد اقل فیصدی نمرات شان %80 و فارغ سال 1394 باشند. 20 سیت که مصارف تحصیلی آن 50 فیصد بدوش کاندید می باشد برای متقاضیان دوره لیسانس حد اقل فیصدی نمرات سه ساله شان 80 و فارغان سالهای 1393- 1395 باشد و برای متقاضیان دوره ماستری 75 فیصد در نظر گرفته شود. 25 سیت که مصارف تحصیلی آن 25 فیصد بدوش مرجع بورس دهنده می باشد برای متقاضیان دوره لیسانس حد اقل فیصدی نمرات سه ساله شان %70 و فارغان سالهای 1393-1394 باشد و برای متقاضیان دوره ماستری 65 فیصد در نظر گرفته شده است . اسناد مورد ضرورت برای دوره لیسانس : 1- شهادتنامه دوره ثانوی و نمرات سه ساله 2- تذکره تابعیت 3- قطعه عکس اسناد مورد ضرورت برای دوره ماستری : 1- دیپلوم و ترانسکریپب به زبان انگلیسی 2- تذکره تابعیت 3- شش قطعه عکس بناءً آنعده از علاقمندانیکه واجد شرایط فوق باشند می توانند جهت اخذ اسناد و سایر فورمه ها قبل از تاریخ 20/ 10 /1395 به ریاست تحصیلات عالی در خارج و ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند . قابل یاد آوریست در صورتیکه کاندیدان بیشتر از سیت های اختصاص داده شده برای کتگوری های فوق گردند، به اساس بلند ترین نمرات ( برای دوره لیسانس فیصدی نمرات سه ساله مکتب و برای دوره ماستری ترانسکریپت دوره لیسانس ) انتخاب خواهند شد . علاقمندان میتوانند غرض معلومات بیشتر به آدرس های الکترونیکی ذیل مراجعه نمایند .

Website: www.questgoi.org

Email : qlfoundation@gmail.com

Spread the love
This entry was posted in بورس تحصیلی, لیسانس, ماستری and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

31 Responses to بورس رایگان هند

 1. fatima says:

  Thanks for sending scholarships

 2. qamaruddin says:

  Thanks from inda government to send scholarship for Afganistan

 3. hamidullah. says:

  how we can get the form

 4. naheeda says:

  Thanks I really want to continue my education for getting master degree

 5. Zuhal says:

  How to apply?

 6. Ghafoor khan says:

  salam
  I want to apply master degree in political scince
  I want ur response.and i am graguated from paktia univesity at 93 % ineed ur responsed
  Thanks

 7. Shukria says:

  I want to participate in

 8. razulhaq adel says:

  مصرف دوره ماستری که‌ بالای محصل میاید در ضرف دو سال‌چند میشود

 9. Heda says:

  please give me more information about master degree of india and how i can apply it ?

 10. Mohammad Yousaf says:

  I want to continue my education

 11. animullah says:

  I want participation

 12. محمد حسین دولت یار says:

  من در سال 2006از تعلیمات عالی ساختمانی از صنف 14از رشته جیودیزی با فیصدی نمرات دوساله بالاتر از 80%فارغ گردیده واز طرف انستیتیوت نیز بحیث استاد پیشنهاد شدم اما خودم قبول نکردم وحالا میخواهم در بورسیه رایگان هندوستان ثبت نام کنم لیسانس خویش را بدست بیاورم لذا در زمینه همکاری شما را خواهانم

 13. I want to attend this scholarship please gaid me thanks in advance.

 14. سمیه محمودی says:

  سلام من درخواست بورسیه دارم برای بررادرم و خواهرم..در لیسانس و ماستری

 15. Palwasha says:

  I want to join this scholarship

 16. Munir ahmad nabizada says:

  I graduated in 1393 and I want free degree

 17. Sahar Rahimi says:

  Salam arz khedmat tan sahar astum az share kabul mekhayum da borsia india lesansa khud begram wa fesde 3 sala ma 95,18 ast da sal 1393 faregh shudem .

 18. Sahar Rahimi says:

  Hi im sahar frome kabul i want to serve you in your graduate scholarship of positive indian economy and take part fysdy score 95,18 years of my high school i graduation in 1393 thanks.

 19. Sahar Rahimi says:

  Hi im sahar frome kabul i want to serve you in your graduate scholarship of positive indian economy and take part fysdy score 95,18 years of my high school i graduation in 1393 thanks.

 20. sahar rahimi says:

  Hi ,Im sahar From Kabul city i want to serve you in your graduate scholarship of positive indian economy and take part fysdy score 95,18 years of my high school I graduated in 1393 thanks.

 21. Thanks for sending scholarship

 22. khadijeh says:

  very good

 23. Safir ahmad tamim says:

  مصارف تحصیلی برای دوره ماستری چقدر خواهد بود و چند فیصد آن از طرف کاندید داده میشود بنده استاد دانشکده زراعت هستم آیا برای اساتید دانشگاه کدام تخفیف بیشترا وجود دارد یانه از همکاری تان تشکر

 24. hamidullah hayatullah says:

  بسیار مهیم وارزشمند موثرترین پشنهادات

 25. Amanullah says:

  Dear Sir, i have been graduated in 1395 and would like to get my master’s in management science abroad. will i be able to apply for the mentioned scholarship program? if so, what is the process for the students want to get master’s?

  thanks looking for the positive response

 26. Nesar ahmad rahmani says:

  چی گونه میتوانم اشتراک کنم در این بورس ها بخاطر لیسانس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *