بورس های تحصیلی فرانسه

ختم ثبت نام : 11 دلو 1395

چی کسانی میتواند ثبت نام کند :؟

 B.A.or B.Sc, or M.A or M.Sc. فارغین  *

 B.A or B.Scسال اخررشته   *

Young professional working for an Afghan institution   *

باشید.  A DELF B2 certificationبرای ثبت نام در فرانسوی باید دارای    *

 داشته باشید. IELTSبرای ثبت نام در زبان انگلیسی باید حد اقل 560 نمره تافل و یا 6.5 نمره      *

رشته های که در اولیت قرار دارد:

*Agriculture, Health, Law, Environment, Engineering, French as a Foreign Language (FLE) and Archeology.

چیگونه ثبت نام کنیم؟

دوسیه هایثبت نام  را می توانید از سایت های سفارت فرانسه در افغانستان، انستیتیوت فرانسه در افغانستان و وزارت تحصیلات عالی افغانستان دریافت بدارید.  scholarship4af.com

فورم ثبت نام را دانلود کنید

فورم ثبت نام

راهنمای ثبت نام به زبان انگلیسی

راهنمای بورس فرانسه

دوسیه های ثبت نام همراه با تمام اسناد و اوراق مربوطه به وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نشانی آتی تسلیم می گردد : دفتر همکاری فرانسه، تالار “آی.تی”، منزل دوم، اداره نمبر یک، الی تاریخ 8فبروری ۲۰۱۷ – (یوم مشمول و آخرین مهلت تعیین شده).

دفتر بخش بورس تحصیلی فرانسه:  وزارت تحصیلات عالی افغانستان، دفتر همکاری فرانسه، تالار “آی.تی”، منزل دوم، اداره نمبر یک.

 دفر بخش بورس فرانسه در مقر وزارت تحصیلات عالی افغانستان  جهت پذیرایی از کاندیدان و ارائه معلومات لازمه درمورد برنامهء بورس های تحصیلی حکومت فرانسه، از ساعت ۳۰ : ۱ تا ساعت ۳۰ : ۳ بعد از ظهر بروزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، از تاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (۲۵ جدی ۱۳۹۵) به بعد، بر روی مراجعین باز است.

 

Jawid Saharبورس تحصیلیدکتراماستریafghanistan,degree,master,scholarship,universityبورس های تحصیلی فرانسه ختم ثبت نام : 11 دلو 1395 چی کسانی میتواند ثبت نام کند :؟  B.A.or B.Sc, or M.A or M.Sc. فارغین  *  B.A or B.Scسال اخررشته   * Young professional working for an Afghan institution   * باشید.  A DELF B2 certificationبرای ثبت نام در فرانسوی باید دارای    *  داشته باشید....فرصت های شغلی، بورسیه های رایگان را اینجا بیابید

Comments

comments