د ټایلند شاهي هېواد وړیا سکالرشیپونه

د ټایلند شاهي هېواد وړیا سکالرشیپونه د افغانستان اسلامي جمهوري د اسلام اباد لوی سفارت د ټایلنډ شاهي هېواد د ماسټري په کچه د سکالرشیپونو د ورکړې خبر ورکړی دی.…
Continue Reading
error: Content is protected !!
آیا از خدمات ما مستفید شده اید؟
Skip to toolbar