بورسیه های مقطع لیسانس کشور بنگله دیش برای زنان

ختم ثبت نام: 28/12/1395

تعداد بورس: 50

مقطع: لسانس

پوهنتون آسیائی برای زنان واقع در شهر چیتاگونگ کشور بنگله دیش، در سال 2017 به تعداد 50 بورسیه تحصیلی را درمقطع لیسانس برای طبقه اناث بدسترس وزارت تحصیلات عالی قرار داده است. آنعده متقاضیان واجد شرایط از طبقه اناث که فارغ سالهای 1393-1394 و فیصدی نمرات دوره ثانوی شان حد اقل 75 فیصد باشد و به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد، می توانند با اسناد دست داشته خویش ( شهادتنامه، ترانسکریپت نمرات سه ساله دوره مکتب و تذکره تابعیت ) جهت اخذ فورمه ها الی تاریخ 31 /   جنوری  به ریاست تحصیلات عالی در خارج، وزارت تحصیلات عالی مراجعه نموده و ضمناً فورم مرجع بورس دهنده را از طریق وب سایت ذیل بدست آورند

قابل یاد آوریست که موسسه محترم برک از نزد تمام کاندیدان امتحان اخذ می نماید و صرف کاندیدانیکه کامیاب میشوند به بورسیه های فوق معرفی خواهند شد .

چگونه ثبت نام کنیم:

 

فورم های زیل را دانلود کنید.

فورم ثبت نام

recommendation form 

SELF-ASSESSMENT-FORM-2017-18

.سه قطعه عکس برای پاسپورت

کاپی تمام اسنادهای تحصیلی و تعلیمی

کاپی هر سرتیفیکیت که بدست اورده اید.

کاپی اسناد مالی همانند اسناد بانکی و اسناد درامد تان

کاپی لیست فعالیت های دیگر تان

همه موارد فوق را در امیل ادرس

admissions@auw.edu.bd بفرستید.

و یا در آدرس ذییل تسلیم کنید.

Abdul QaderProject Manager (Girls’ Education Project)

BRAC Afghanistan

House No: 45, Lane: 4

Butcher Street (Kucha E Kasabi)

Baharistan, Karte Parwan, Kabul, Afghanistan

Tel: +93 (0) 0704733283

Email: aqader412@yahoo.com

و هم چنین فورم ثبت نام را بعداز خانه پری به وزارت تحصیلات عالی در ریاست بورس ها تحویل دهید و فورم های تضمین خط و دیگر فورم ها را بدست بیاورید.

 

 

Jawid Saharبورس تحصیلیلیسانسasian university,degree,free,free scholarship for afghanistan,scholarship,undergraduate,بورسیه,بورسیه بنگله دیش,بورسیه رایگان  بورسیه های مقطع لیسانس کشور بنگله دیش برای زنان ختم ثبت نام: 28/12/1395 تعداد بورس: 50 مقطع: لسانس پوهنتون آسیائی برای زنان واقع در شهر چیتاگونگ کشور بنگله دیش، در سال 2017 به تعداد 50 بورسیه تحصیلی را درمقطع لیسانس برای طبقه اناث بدسترس وزارت تحصیلات عالی قرار داده است. آنعده متقاضیان واجد...فرصت های شغلی، بورسیه های رایگان را اینجا بیابید

Comments

comments