درباره ما

Scholarship for Afghanistan

وبسایت و صفحه اجتماعی اسکالرشیب فور افغانستان یک صفحه خدماتی و غیر انتفاعی بوده که به منظور ارتقای سطح دانش جوانان، تشویق و ترغیب آنان به بورس های تحصیلی رایگان کشورهای دوست، اطلاع رسانی از فرصت های کاریابی، سیمنارها و کنفرانس های رایگان برای محصلین و نسل جدید کشور عزیز ما افغانستان ایجاد شده است.

اسکالرشیب فور افغانستان از سال 1393 بدینسو فعالیت خود را آغاز نموده است.و در مدت سه سال افراد زیادی از طریق ما به بورسیه تحصیلی راه یافته اند، شماری زیادی از جوانان به شغل های مورد پسند شان رسیده اند.  

         ما با ارایه خدمات کاریابی، اطلاع رسانی از بورسهای رایگان ، ارایه سیمنارها، انگیزه دهی جوانان ، فعالیت در عرصه فرهنگی و علمی توانسته ایم نقش برازنده در تجدید حیات اجتماعی افغانستان داشته باشیم.

افغانستان به نهادهای جوانان و حمایت جوانان مستعد کشور ضرورت دارد. اسکالرشیب فور افغانستان در زمینه شکوفای استعداد جوانان و دسترسی آنان به خدمات تحصیلی و اشتغال از هیچگونه تلاشی دریغ نمی ورزد.و با پشتکار مداوم انشاء الله شاهد یک افغانستان نوین با  جوانان مستعد، آگاه و متمدن خواهیم شد.

بااحترام

Scholarship for Afghanistan

Disclaimer: Scholarship for Afghanistan spreads opportunities for your convenience and ease based on available information, and thus, does not take any responsibility of unintended alternative or inaccurate information. As this is not the official page, we recommend you to visit the official website of opportunity provider for complete information. For organizations, this opportunity is shared with sole purpose of promoting “Access to Information” for all and should not be associated with any other purposes.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •