کنفرانس

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

کنفرانس رایگان
باهم برای تحقق آرمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد
زمان کنفرانس : 24 دسامبر ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر
برای شرکت در این کنفرانس

image

Spread the love
This entry was posted in سمینار, کاریابی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *